Wieliczki, 6 listopada 2023 r.

G.I.526.1.2023

Zapraszamy do konsultacji projektu programu współpracy na 2024 r.

Wójt Gminy Wieliczki informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Wieliczki. Dotyczy ona przyjęcia programu współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Wójt Gminy Wieliczki zaprasza organizacje pozarządowe, które działają na terenie naszej gminy, do udziału w konsultacjach tego projektu programu.

Zgłoście swoje uwagi i propozycje na temat tego projektu programu
od 7 listopada do 28 listopada 2023 r.
Prześlijcie je mailem
na sekretariat@wieliczki.pl lub pocztą na Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki. Możecie też to zrobić poprzez punkt obsługi interesanta w urzędzie.

Pamiętajcie, że o terminie decyduje data wpływu do naszego urzędu.

Informację o przystąpieniu do opracowania projektu programu współpracy i jego konsultacjach wraz z jego projektem znajdziesz:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu: https://bip.wieliczki.pl/,
  • na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
  • w pokoju nr 12 w urzędzie,
  • na stronie internetowej urzędu: http://ug.wieliczki.pl/,
  • w mediach o zasięgu lokalnym, tj. w tygodniku „Głos Olecka” .

 

 

 

 

Wójt Gminy Wieliczki

/-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

Projekt programu wspolpracy Gminy Wieliczki z NGO na 2024 r.