Zastępcą Wójta Gminy Wieliczki jest Ewelina Kłopotowska, która jest jednocześnie Sekretarzem Gminy, stoi na czele Referatów Organizacyjnego i Gospodarczego.

Skarbnikiem Gminy Wieliczki jest Iwona Pluszczyńska.

Renata Andrzejewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wiesław Ciwoniuk – inspektor ds. obrony cywilnej

Jolanta Zimnicka – Stanowisko ds. kasowych

Emilia Kozłowska – Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego

Marlena Wasilewska – gospodarka odpadami, działalność gospodarcza

Rafał Morusiewcz – Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Patryk Falko – Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Elżbieta Zackiewicz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Anna Zdancewicz – Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady

Diana Banaś –  Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości i ochrony środowiska