NR KONTA DO DOKONYWANIA OPŁATY SKARBOWEJ, PODATKÓW I INNYCH OPŁAT LOKALNYCH:
BS Olecko o/Wieliczki Nr 60 9339 0006 0020 0200 0260 0001

NR KONTA DO WPŁAT WADIUM PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
BS OLECKO O/WIELICZKI 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010

UWAGA: od 26 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego o numerze:

96 9339 0006 0020 0200 0260 0129

Gmina Wieliczki

Województwo:warmińsko-mazurskie, Powiat:olecki

Siedziba i adres do korespondencji:

19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53

Kontakt telefoniczny i mailowy:

tel. 87 621 90 60, fax: 87 521 42 77

e-mail: sekretariat@wieliczki.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na e-PUAP:

/v2qp8y2l4p/skrytka

IDENTYFIKACJA GMINY:

NIP Gminy: 847-161-21-55
REGON: 000542310
TERYT: 281306

Pracownicy – numery telefonów:

 • Anna Zdancewicz – tel. 87 621 90 60
 • Renata Andrzejewska – tel. 87 621 90 61
 • Rafał Jakubowski – tel. 87 621 90 63
 • Ewelina Kłopotowska – tel. 87 621 90 64
 • Emilia Kozłowska – tel. 87 621 90 65
 • Elżbieta Zackiewicz – tel. 87 621 90 66
 • Patryk Falko – tel. 87 621 90 68
 • Iwona Pluszczyńska – tel. 87 621 90 69
 • Marlena Wasilewska – tel. 87 621 90 72
 • Jolanta Zimnicka – tel. 87 621 90 73
 • Rafał Morusiewicz – tel. 87 621 90 77

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Urzędzie Gminy w Wieliczkach w każdy wtorek w godz. 7.30 – 11.30
na parterze w pokoju nr 1 – sala konferencyjna

Więcej informacji…