Po więcej informacji kliknij:

Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Specjalista ds. monitoringu i komunikacji