Wieliczki, dnia 27.07.2021 roku

 

Informacja

 

Wójt Gminy Wieliczki informuje Państwa o możliwości wynajmu lokalu
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe o powierzchni 42,00 m2 położonego
w miejscowości Wieliczki, przy ulicy Lipowej 19/2
.

 

Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu czynszu najmu, poboru zimnej wody oraz energii elektrycznej.

 

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, powinny w terminie do31.08.2021r. złożyć wniosek o najem powyższego lokalu, który powinien zawierać:

  1. udokumentowane źródło utrzymania;
  2. opis dotychczasowych warunków zamieszkiwania;
  3. wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;
  4. oświadczenie o stanie majątkowym;
  5. inne dokumenty potwierdzające aktualną trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną;
  6. uzasadnienie wniosku.
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach pokój nr 7, przy ul. Lipowej 53, telefon: 0-87 621-90-60 lub 621-90-64.

Zał. 1 Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczki przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony