Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach

(ul. Lipowa 53) w każdy wtorek w godz. 1130-1530

KOMUNIKAT w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19

Działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostaje zawieszona od 13 marca 2020r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Olecku pocztą elektroniczną na adres: zarzad@powiat.olecko.pl i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

Strona BIP Starostwa Powiatowego w Olecku dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej:

https://bip.powiat.olecko.pl/strona-3343-nieodplatna_pomoc_prawna.html