Skład Rady Gminy Wieliczki

Kadencja 2018 – 2023

  • Mirosław Borowski – Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki
  • Augustyn Borkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieliczki
  • Paweł Herbszt – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieliczki
  • Marianna Wieliczko – Radna Gminy Wieliczki
  • Anna Komorowska – Radna Gminy Wieliczki
  • Dorota Szusta – Radna Gminy Wieliczki
  • Józef Łapiński – Radny Gminy Wieliczki
  • Marzanna Anuszkiewicz – Radna Gminy Wieliczki
  • Rafał Aniszkiewicz – Radny Gminy Wieliczki
  • Paulina Filipowicz – Radna Gminy Wieliczki
  • Danuta Korszun – Radna Gminy Wieliczki
  • Sylwia Końska – Radna Gminy Wieliczki
  • Marian Żukowski – Radny Gminy Wieliczki
  • Anna Szczecina – Radna Gminy Wieliczki
  • Adam Erpszt – Radny Gminy Wieliczki