Informacja

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 4 września br. zmarł śmiercią tragiczną  Sołtys sołectwa Godziejewo – Krzyżewko i Radny Gminy Wieliczki  – Jan Cieślukowski. Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 września o godz. 10 00 w Krupinie .