Dnia 03.06.2024 r. Wójt Gminy Wieliczki podpisał umowę z firmą EKODROM Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach: Cimochy, Wilkasy-Cimoszki, Wieliczki”.
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie wynosiło 95%. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKODROM Sp. z o.o. na kwotę 5 750 669,43 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach w realizacji zadania, jak tylko ruszą prace na wymienionych drogach, które w dniu podpisania umowy prezentujemy na zdjęciach.
Źródło: FB UG Wieliczki, Fot. Iwona Grzelak