Rozstrzygnięcie – otwarty konkurs ofert 2024

 

Wieliczki, 8 maja 2024 r.

 

 

Or.I.524.5.2024

 

 

Rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert 2024

 

Wójt Gminy Wieliczki rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację naszego zadania w 2024 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Organizacje pozarządowe złożyły 1 ofertę. Spełniła ona wszystkie kryteria oceny formalnej.

 

Wójt Gminy Wieliczki przyznał jedną dotację, na którą podpisze umowę. Określi ona zakres i warunki realizacji tego zadania.

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

 

Więcej informacji w załączeniu.

zarządzenie