14 kwietnia na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich “Białe Łabędzie” w Sedrankach oraz sołtysa tej wsi Tomasza Dębskiego zespół “Wielczanie” już po raz trzeci wziął udział w pięknej tradycji wielkanocnej chodzenia po domach we wsi Sedranki w gminie Olecko. Nazywa się ona “Wykup”, czyli chodzenie po Allelui.

Nasi artyści ludowi wystąpili obok innych zespołów z terenu powiatu oleckiego.