Działalność na rzecz NGO: otwarty konkurs ofert 2024
Działacie w organizacjach pozarządowych? Macie pomysł na realizację zadania?
Dotyczy ono działalności na rzecz organizacji pozarządowych?
Zapraszamy do złożenia oferty na jego realizację.
Wójt Gminy Wieliczki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wieliczki w tym roku.
Jak złożyć ofertę?
Prześlijcie ją pocztą na adres: ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki lub złóżcie w pokoju nr 13 w naszym urzędzie.
Kiedy upływa termin?
Macie na to czas do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00.
Pamiętajcie, że decyduje data wpływu.
Macie pytania?
Zadzwońcie pod numer 87 621 90 64.
Informacji udzieli Sekretarz Gminy Wieliczki Ewelina Kłopotowska.
Więcej w ogłoszeniu.
Załączniki
1.Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Wieliczki z 19.03.2024 r. – ogłoszenie
otwartego konkursu ofert 2024: działalność na rzecz NGO
2.Wzór oferty realizacji zadania publicznego
3.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego