W hali sportowej Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego w Wieliczkach pod nazwą:  “Wacław Klejmont, Sztukmistrz słowa, który nie zapomniał o warsztacie rzemieślnika”. Przedstawiono biogram W. Klejmonta i anegdoty z jego życia.  O projekcie z Inicjatywy Lokalnej Gminy Olecko 2022, o spotkaniach w w bibliotece opowiedziała Jolanta Kozikowska z PCWE/Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku.

Potem deklamowano utwory W. Klejmonta. Wykonali je zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach Marek Dobrzyń, zastępca dyrektora ZSP Wieliczki Sylwia Balińska, Weronika Maziejuk i Julia Wróblewska – uczennice ZSP Wieliczki, dyr. GOK Małgorzata Bartoszewicz, Marianna Nowikowska, liderka zespołu Wielczanie, Dariusz Josiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach,  Jolanta Kozikowska (PCWE/Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku), Grażyna Jankowska, emerytowana nauczycielka SP Wieliczki.

Dariusz Josiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach  podziękował wszystkim za udział w tym spotkaniu oraz zaprosił do oglądania wystawy poświęconej życiu i twórczości W. Klejmonta, ustawionej w w holu szkoły, która będzie czynna do końca marca br.

Nasza biblioteka publiczna będzie wkrótce organizować kolejne wydarzenia. W planach ma np. spotkanie autorskie z wielkim znawcą historii Ziemi Oleckiej, panem  Józefem Kunickim oraz z autorem książeczek dla dzieci, panem Grzegorzem Kacperskim.