W 2023 roku w kategorii przestępczość kryminalna – wykrywalność, Komenda Powiatowa Policji w Olecku z wynikiem 92,7% zajęła 1 miejsce w skali całego garnizonu. W ubiegłym roku wykrywalność przestępstw w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wyniosła 83,6%, co dało 2 miejsce wśród jednostek w regionie. Ogólna wykrywalność przestępstw w KPP w Olecku wyniosła 89,3%.

 

Omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach. W minionym roku na terenie powiatu oleckiego doszło do 19 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 21 zostało rannych.

 

Łącznie w 2023 roku funkcjonariusze ujawnili 4158 wykroczeń, zastosowali 1745 pouczeń, wystawili 1909 mandatów karnych oraz skierowali 279 wniosków o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenia.

 

Policjanci dzielnicowi w 2023 roku w ramach Niebieskiej Karty dokonali 530 wizyt kontrolnych stanu bezpieczeństwa uczestników procedury.

 

— Ważnym elementem odprawy było omówienie przez komendanta działań jednostki w zakresie profilaktyki. Oprócz podania wyników w liczbach, wspomniał także o czynniku mającym wpływ na stan bezpieczeństwa mieszkańców, jakim były podjęte działania prewencyjne i profilaktyczne przez policjantów — relacjonują policjanci.

Samorząd powiatu oleckiego oraz gmin z tego terenu od wielu  lat wspiera działalność oleckiej Komendy Powiatowej Policji. Stąd też gościem tego spotkania w KPP Olecko był również Wójt naszej gminy, Pan Jarosław Kuczyński. 

Źródło: “GO”.

Fot. KPP Olecko