W terminie do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania

płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony

jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dowolna i może zostać przyznana

rolnikom:

– posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

– którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.

i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich

rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie

1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje

płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną,

płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą

uprawnieni do uzyskania:

– Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowej

z budżetu krajowego oraz

– Wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno – środowiskowo –

klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

 

W związku z tym, każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy

wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

 

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

 

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią

na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego

na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc

w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie

w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie

się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem

realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej

Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).