INFORMACJA

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) Wójt Gminy Świętajno informuje że Gmina Świętajno prowadzi sprzedaż końcową węgla, która zakończy się 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Świętajno jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 19 ton,  ekogroszku

Zmiany w ustawie zakładają:

– Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

 

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1 800,00 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Gminy w Świętajnie od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia urzędu (7.30-15.30).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 87 520 7026 lub 87 520 7010