Ogłoszenie w sprawie ograniczania poboru wody

na terenie Gminy Wieliczki

 

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, które mają wpływ na zwiększony pobór wody z wodociągu gminnego, Wójt Gminy Wieliczki zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wieliczki o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

 

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:

– podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,

– podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,

– polewania folii i szklarni ogrodowych,

– mycia pojazdów.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku występowania wysokich temperatur oraz braku opadów atmosferycznych przez dłuższy okres czasu, mogą występować problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Wieliczki

/-/  Jarosław Wiesław Kuczyński