W dniu 20 maja 2022 r. w Ostródzie odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach zorganizowane  przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina.

Było to spotkanie, które pozwoliło na wymianę doświadczeń i rozmowę
o wyzwaniach jakie stają przed nowymi i bardziej doświadczonymi już sołtysami.
W obchodach udział wzięła również delegacja z Gminy Wieliczki,  w skład której  weszli Pani Krystyna Putra – sołtys sołectwa Markowskie  i  Pan Mirosław Kciuk – sołtys sołectwa Nory oraz Pani Danuta Korszun Radna Rady Gminy Wieliczki.

Podczas Forum w Ostródzie stu sołtysów z Warmii i Mazur zostało wyróżnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Wśród nich znalazła się Pani Krystyna Putra Sołtys sołectwa Markowskie.

W trakcie obchodów nie zabrakło również stoisk wystawienniczych, panelu dyskusyjnego „Sołtys – Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego”. Wydarzenie zwieńczył koncert Michała Wiśniewskiego.

Wyróżnionej Pani Sołtys serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.