Wójt Gminy Wieliczki we współpracy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach oraz Zespołem  Szkolno-Przedszkolnym w Wieliczkach

Zaprasza uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach do udziału w Gminnym Konkursie Profilaktycznym pt. „ Stop uzależnieniom”.

Celem konkursu jest:

− kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych;
− promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków, uzależnień
behawioralnych i przemocy;
− promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego czasu;
− zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach od uzależnienia od alkoholu, narkotyków   i  uzależnień behawioralnych;
− kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
− Kategoria I – indywidualne prace uczniów klas I-IV
− Kategoria II – indywidualne prace uczniów klas V-VIII

Wykonane własnoręcznie prace wraz z wypełnioną  kartą zgłoszenia uczestnika konkursu należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w Wieliczkach  pokój nr 13 lub do pedagog szkolnej pokój nr 31ZespołuSzkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach w terminie do 14 marca
( poniedziałek) 2022 roku
.

 

Więcej informacji można uzyskać  zapoznając się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach pod adresem:  https://zspwieliczki.edupage.org, a także Urzędu Gminy w Wieliczkach www.wieliczki.pl

Wójt Gminy Wieliczki

/-/ Jarosław Kuczyński

 

Kliknij po kartę zgłoszeniową

Regulamin konkursu