W okresie 10-14.01.2022 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie zaplanowano udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie firmy w kwocie 23 050 zł dla 57 osób oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c.

Projekt jest kierowany do mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego
w wieku powyżej 30 roku życia.

W projekcie, oprócz bezrobotnych i biernych zawodowo zaplanowano udział osób pracujących.

 

Więcej informacji:

http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/

Biuro Projektu

w Starostwie Powiatowym

Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularze rekrutacyjne
w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w Biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.