Wznowienie działalności punktów nieodpłatnej pomocy

Informuję, że od 1 września 2020r.

została wznowiona działalność
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy umówić się na wizytę pod numerem telefonu:

87  739 18 73
lub za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

OSOBOM NIEUMÓWIONYM NA WIZYTĘ
NIE ZOSTANIE UDZIELONA PORADA PRAWNA

 

Z uwagi na względy bezpieczeństwa, czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć zasłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • może przebywać wyłącznie jedna osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy,
  • nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy,
  • każda osoba korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów (długopisy, notatniki itp.).

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA