Ze względów organizacyjnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie odwołuje akcje poboru krwi.

Które?

Te, które były zaplanowane przy ul. Gołdapskiej 27 w Olecku, na:

  • 4 lipca 2024 r.,
  • 1 sierpnia 2024 r.,
  • 5 września 2024 r.

www.powiat.olecko.pl, A. Turowska