6 maja br. w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja 9. kadencji Rady Gminy. Prowadził ją na początku radny-senior Andrzej Jankowski. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, dokonał tego też Wójt-elekt Marek Dobrzyń. Wybrano też przewodniczącego rady Mirosława Borowskiego, który już dalej prowadził obrady sesji.

Pożegnano odchodzącego na emeryturę po 13, 5 – letniej kadencji wójta Jarosława Kuczyńskiego, który 2 maja został wybrany przez radnych Rady Powiatu w Olecku na zaszczytną funkcje przewodniczącego. Oprócz niego gminę Wieliczki będzie reprezentować członek Zarządu Powiatu w Olecku Danuta Maciejewska oraz radny Mariusz Karaś.

Nowy wójt gminy Wieliczki Marek Dobrzyń w swoim inauguracyjnym przemówieniu zapewnił, że będzie realizował swój program wyborczy. Nawoływał też radnych gminnych do pracy na rzecz gminy ponad podziałami.

Fot. Dariusz Josiewicz, Iwona Grzelak