Wieliczki, 24 kwietnia 2024 r.

Or.I.524.1.2024

Oceniono formalnie ofertę na zadanie w 2024 r.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację naszego zadania publicznego w 2024 r. wpłynęła 1 oferta.

Dotyczy ona zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Oferta spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.

 Więcej informacji w załączeniu.

Załącznik:

  1. Wyniki oceny formalnej oferty na zadanie Gminy Wieliczki 2024 – otwarty konkurs ofert.

 

                                                                                                              WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                                        /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

 

wyniki_oceny_formalnej