W dniu 20 marca 2024 roku  dokonano wręczenia nagród w konkursie plastycznym  pt. „ Stop uzależnieniom”

 Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wieliczki-  organizatora konkursu w składzie:

  1. Sylwia Balińska – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach
  2. Małgorzata Bartoszewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
  3. Izabela Czapuryn – nauczyciel

 

dokonała oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu przez uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach w dwóch kategoriach:

− I kategoria: prace  plastyczne  uczniów klas I-III
− II  kategoria: prace plastyczne uczniów klas IV-VIII

 

Oceny zgłoszonych  prac dokonano na podstawie następujących kryteriów:

a/ zgodność pracy z tematyką,
b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c/samodzielność wykonania pracy
d/ czytelność przekazu,
e/ ogólne wrażenie estetyczne

 

Do konkursu w pierwszej grupie wiekowej uczniów klas I-III zgłoszono 19 prac.

Po dokonanej  ocenie prac  postanowiono przyznać:

 

–  I miejsce – Idze Kowalczyk

II miejsce – Miłoszowi Borowskiemu

III miejsce – Karolinie Sulżyckiej

 

Wyróżnienie Karolinie Półtorak

 

Do konkursu w drugiej grupie wiekowej klas IV-VIII zgłoszono  15 prac.

 

Po dokonanej  ocenie zgłoszonych prac postanowiono przyznać:

 

–  I miejsce – Julii Wróblewskiej

II miejsce – Anicie Rucińskiej

III miejsce – Aleksandrze Myszczyńskiej

 

Wyróżnienie Filipowi Kuprewicz

Ponadto członkowie komisji postanowili przyznać nagrody pocieszenia wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie:

Antoniemu Baranowskiemu, Mai Syper, Dawidowi Zdancewicz, Tymonowi Piekarskiemu, Wiktorowi Karaś, Zuzannie Arodź, Emilii Kuprewicz, Amelii Lorenc, Marcelowi Hanc, Kai Sienkiewicz, Marcelowi Majewskiemu, Lenie Syper, Idze Piekarskiej, Milenie Syper, Antoniemu Radzewicz, Zofii Szulc, Lenie Leśniewskiej, Viktorii Półtorak, Klaudii Imko, Monice Malinowskiej, Magdalenie Karniej, Klaudii Lotkowskiej, Weronice Maziejuk, Adzie Piekarskiej, Bartoszowi Syper, Filipowi Wasilewskiemu.