INFORMACJA

W dniu 13 listopada 2023 r. ( poniedziałek ) Urząd Gminy w Wieliczkach będzie nieczynny ( dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę – 11 listopada 2023 r.).

Podstawa prawna: art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 )