Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig