Urzędnik wyborczy – Pani Anna Miałkowska pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Wieliczkach
– ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, pokój nr 12, w
godzinach 7:30 – 9:30,
w dniach 25, 29
sierpnia oraz 1, 5, 8, 12, 15 września 2023 r.
Wójt Gminy Wieliczki
/ – / Jarosław Wiesław Kuczyński