W dniu 17 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy w Wieliczkach odbyło się szkolenie na temat:

1) „Alkohol – wiedza kontra błędne przekonania. Nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

2) Sprzedaż alkoholu a odpowiedzialność prawna.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku oraz  przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Olecku. W szkoleniu uczestniczyli sprzedawcy napojów alkoholowych, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wieliczki.