Wójt Gminy Wieliczki ogłasza sprzedaż końcową węgla.

Węgiel:

– Orzech w ilości 9 t.

Cena: 2 000 zł/t

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieliczki.

Sprzedaż prowadzona jest bez limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

 

 

Wójt Gminy Wieliczki

/-/ Jarosław Wiesław Kuczyński