Szczegółowe informacje i bezpłatne materiały znajdują się na stronie:
https://plasticseurope.org/pl/2022/12/14/dlaczego-zamiast-spalac-lepiej-segregowac-odpady/