Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego przesyła adres strony internetowej, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.