Kierunek: Łotwa!

Łotwa była celem kolejnej wizyty uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wieliczkach w ramach realizacji międzynarodowego projektu „In Harmony with Nature”. Od 7 do 14 maja 2022r. koordynatorka projektu – p. Elżbieta Karaś oraz wicedyrektor szkoły – p. Sylwia Balińska wraz z ósmoklasistami: Gabrielą Kozłowską, Julią Olenkiewicz, Zuzanną Wojnowską, Kacprem Dzwonkowskim i Alanem Sienkiewiczem gościli w Rydze i jej okolicach.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wizyty w szkole gospodarzy – Imantas Secondary School w Rydze. Zorganizowane warsztaty plastyczne (malowanie na kamieniu) oraz rozgrywki sportowe umożliwiły poznanie i integrację wszystkich uczestników projektu. W kolejnych dniach mieliśmy okazję wywiązać się z zadań projektowych, a przy okazji poznać walory przyrodniczo – historyczne Łotwy.

W tym celu wyjechaliśmy do Parku Narodowego Kemeri, gdzie znajduje się najpopularniejszy szlak bagienny na Łotwie –  „Lielais Kemeru Tirelis”  – Wielkie Wrzosowisko Ķemeri.  Podczas dwugodzinnego przemieszczania się drewnianymi kładkami, dzięki którym przechodzi się między małymi jeziorami utworzonymi na torfowisku, dowiedzieliśmy się, że rezerwat liczy ponad 6000 ha, a duża liczba wspomnianych jezior bagiennych jest miejscem gniazdowania rzadkich gatunków ptaków bagiennych oraz miejscem odpoczynku gatunków wędrownych, zwłaszcza żurawi. Siedmiometrowy punkt widokowy umożliwił podziwianie krajobrazów oraz wyobrażenie, jak zachwycający musi być widok późnym latem, gdy kwitną wrzosowiska.

Następnie udaliśmy się nad Zatokę Ryską i do Jurmały –  najpopularniejszego nadbałtyckiego kurortu  Łotwy. Niespodzianką okazał się znajdujący się na terenie Parku Leśnego w Dzintaru park linowy TARZAN.

W kolejnych dniach kontynuowaliśmy poznawanie walorów przyrodniczych Łotwy. Mieliśmy okazję zwiedzić jedno z najstarszych multidyscyplinarnych muzeów nauk przyrodniczych w krajach bałtyckich  – Łotewskie Narodowe Muzeum Przyrody (Latvijas dabas muzejs), które przechowuje obiekty geologiczne, entomologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, botaniczne i antropologiczne.  Pobyt w nim był niezwykle aktywny, ponieważ współpracując w grupach, samodzielnie przemieszczając się po wszystkich piętrach muzeum, musieliśmy rozwiązać przygotowane zadania, np. wskazać największe zwierzę na Łotwie.

Dzień zakończyliśmy spacerem po ryskiej starówce. Zobaczyliśmy Pomnik Wolności – symbol niepodległości państwa łotewskiego, Katedrę Rigas Doms , która jest  największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich, a także ratusz.

Nazajutrz udaliśmy się do położonego na obrzeżach Rygi, nad  jeziorem Juglas Łotewskiego Skansenu Etnograficznego (Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas Muzejs). Dzięki przewodnikowi dowiedzieliśmy się o ponad 100 znajdujących się na terenie skansenu obiektach drewnianej architektury ludowej (np. zagrody, kuźnie, wiatraki, kościoły) oraz ponad 3000 przedmiotów codziennego użytku.

Później zaszliśmy do Kościoła św. Piotra, gdzie zaskoczyła nas nie tylko wystawa, ale i zapierający dech w piersiach widok z 12-piętrowej wieży na Rygę, Zatokę Rygi i Dźwinę z ogromnym portem.

Nasz wyjazd zakończył się spotkaniem w szkole, podczas którego wszyscy uczestnicy kolejny raz wzięli udział w warsztatach artystycznych, wykazując się umiejętnościami plastycznymi, wokalnymi  i tanecznymi.
W dobrych humorach, z uśmiechem na twarzy, bogatsi w nową wiedzę i umiejętności, z bagażem niezapomnianych wspomnień wróciliśmy do domów.

 

G. Kozłowska, Z. Wojnowska, J. Olenkiewicz, K. Dzwonkowski, A. Sienkiewicz