Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 19.08-27.08.2022 roku w miejscowości Jarosławiec, Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza Morska”.

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 700 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna do 16 lat (tj. 2006 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

 

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie:
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza