W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego zakresu profilaktyki  uzależnień pt.: „ Stop uzależnieniom” i wręczenie nagród zwycięzcom. Na ogłoszony  konkurs wpłynęło 38 prac plastycznych od uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wieliczki organizatora konkursu w składzie:

  1. Ewelina Kłopotowska – Zastępca Wójta
  2. Sylwia Balińska – Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach
  3. Anna Zdancewicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych w Wieliczkach
  4. Karol Żukowski – dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Olecku

 

dokonała oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu przez uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach w dwóch kategoriach:

− I kategorii prace  plastyczne  uczniów  grupa wiekowa klasa I-IV
− II  kategorii  prace plastyczne uczniów  grupa wiekowa  klasa V-VIII

 

Oceny zgłoszonych  prac dokonano na podstawie następujących kryteriów:

a/ zgodności pracy z tematyką,
b/ inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c/ czytelność przekazu,
d/ ogólnego wrażenia estetycznego.

 

Do konkursu w pierwszej grupie wiekowej uczniów klasa I-IV zgłoszono 31 prac.

Po dokonanej  ocenie zgłoszonych prac postanowiono przyznać:

–  I miejsce   Filipowi  Kuprewicz

II miejsce   Natalii Imko

III miejsce   Magdalenie  Karniej

Wyróżniono prace: Klaudii Lotkowskiej, Sebastiana Borkowskiego,  Antoniego Radzewicz.

 

Do konkursu w drugiej grupie wiekowej klasa V-VIII zgłoszono  7 prac.

Po dokonanej  ocenie zgłoszonych prac postanowiono przyznać:

–  I miejsce   Julii Rydzewskiej

II miejsce   Marcelowi Czapuryn

III miejsce   Antoninie Marchel

Wyróżniono prace: Żanety Szczerbińskiej, Łukasza Domel, Dawida Szczerbińskiego, Filipa Szusta.

 

Ponadto członkowie komisji postanowili przyznać nagrody pocieszenia wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie.

Wszystkie   prace  były  piękne, oryginalne, związane  z  tematem. Każdemu  uczestnikowi  należą  się  gratulacje  za  włożony  trud i  pomysłowość.

Wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom konkursu dokonał Wójt Gminy Jarosław Kuczyński.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy konkursu mieli możliwość obejrzenia spektaklu  profilaktyczno-edukacyjnego .

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości  i talentu plastycznego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wręczenia nagród.