Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dotyczące projektów uchwał:

  1. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  2. Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP)

w zakładce: „Konsultacje społeczne”.

Termin spotkania konsultacyjnego jest wyznaczony na 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 18 stycznia 2021 r..

Konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 r. włącznie.