wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Ze względu na przepisy RODO imiona i nazwiska osób dyżurujących zostały zasłonięte.