Gmina Wieliczki informuje, że PGE zakomunikowało przerwy w dostawie prądu w dniu 9.11.2021 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Planowane wyłączenia