W ramach projektu „Learning is Fun“ trzy osoby z grona pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach miały możliwość uczestniczenia w siedmiodniowym (26.08- 1.09.2021r.) kursie pt. „Making Lessons More Interesting by Fun Activities , Games and ICT Usage” zorganizowanym w Paryżu. Elżbieta Karaś (koordynator), Aleksandra Halama i Iwona Przeździak poznawały najnowsze metody nauczania, pogłębiały wiedzę na temat efektywnego i właściwego korzystania z multimedialnych zasobów edukacyjnych podczas zajęć.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji uczestniczących w projekcie szkół i krajów, z których pochodzili kursanci. Grupę tworzyli nauczyciele z Polski i Rumunii.


Program szkolenia był bogaty. Zakładał przede wszystkim poznanie innowacyjnych technik, metod, gier i programów multimedialnych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi na każdym etapie kształcenia.Przez kolejne dni poznawałyśmy sposoby korzystania z m. in. KahootLiveworksheets.code.org., Scratch.mit.edu i Coding for Kids, Forms czy LearningApps.org. Zajęcia prowadziła pedagog z Bułgarii.
Podczas kursu uczyłyśmy się również kodowania poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi np. Bee-Bot-a i Scratcha. Każdy uczestnik stworzył kilka animacji, przygotował testy interaktywne, quizy i inne materiały, które może wykorzystać na lekcji. Poznałyśmy platformy z wieloma gotowymi materiałami , ale także możliwością tworzenia interaktywnych ćwiczeń na wszystkich poziomach nauczania.
Integralną częścią kursu była edukacja kulturowa. Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiła wizyta w Pałacu Wersalskim, Luwrze, Panteonie oraz Katedrze Notre Dame. Niezapomniane chwile grupa spędziła na wieży Tour Effel, Łuku Triumfalnym i w Ogrodach Luksemburskich.


Podsumowaniem 40-godzinnego szkolenia było przedstawienie opracowanych przez uczestników kursu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem poznanych innowacyjnych metod i programów multimedialnych.
Szkolenie było niezwykle cennym doświadczeniem, dzięki któremu uczestniczący w nim nauczyciele pogłębili umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi systemów edukacyjnych i dobrych praktyk w swoich szkołach. Znajdzie to odzwierciedlenie w podniesieniu jakości pracy w macierzystych placówkach.

Iwona Przeździak