Dnia 29 lipca 2021r. w Olsztynie Wojewoda Artur Chojecki odpisał umowy z samorządowcami z regionu na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Wieliczki otrzymała dofinansowanie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909 – Nowy Młyn od km 0+000 do km  0+730,0 Gmina Wieliczki, powiat olecki”.

W imieniu Gminy Wieliczki umowę podpisała Zastępca Wójta Ewelina Kłopotowska przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Iwony Pluszczyńskiej.