Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach
(ul. Lipowa 53) w każdy wtorek w godz. 1130-15
30

KOMUNIKAT w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19

Działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostaje zawieszona od 13 marca 2020r. do odwołania.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na względy bezpieczeństwa możliwe jest udzielanie porad prawnych przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość.
W związku z powyższym w celu  uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Wniosek do pobrania:
Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Olecku pocztą elektroniczną na adres: zarzad@powiat.olecko.pl i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
 

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTA

dostępnych dla mieszkańców powiatu oleckiego

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1:

 

 

Nazwa instytucji

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon

Dostępność
dni i godziny

Adres strony internetowej i e-mail

Kryteria dostępu

RODZINNE

 

1.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku

 

Poradnictwo rodzinne

 

ul. Gołdapska 23,

19-400 Olecko

 

Tel. 87 520- 34- 30

 

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

www.pcpr.olecko.pl

e-mail

centrum@pcpr.olecko.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

 

2.

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

 

Poradnictwo rodzinne,
z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w ramach interwencji kryzysowej, praw dziecka

 

 

ul. Gołdapska 18A,

19-400 Olecko

 

 

87 520 21 40

 

 

poniedziałek-piątek

900 – 1700

 

 

www.domkorczaka.olecko.pl

e-mail

domdzieckawolecku@wp.pl

 

Pełnoletni wychowankowie, rodzice biologiczni wychowanków

PSYCHOLOGICZNE

 

 

3.

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

 

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze

 

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00-958 Warszawa 66

 

800 702 222

bezpłatna infolinia

 

24 godziny
przez 7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

e-mail

porady@liniawsparcia.pl

 

Dla osób będących
w kryzysie psychicznym

PEDAGOGICZNE

 

 

 

4.

 

 

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji,
w tym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Olecku

Wsparcie dzieciom przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne oraz usługi w zakresie doradztwa zawodowego

 

 

 

ul. Zamkowa 4

19-400 Olecko

 

 

 

 87 523 93 38

 

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

 

 

www.pcwe.olecko.pl
 e-mail: ppp@powiat.olecko.pl

 

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

POMOC  SPOŁECZNA

 

5.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku

 

 

Pomoc społeczna

 

ul. Gołdapska 23

19-400 Olecko

 

Tel. 87 520- 34- 30

 

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

www.pcpr.olecko.pl

e-mail

centrum@pcpr.olecko.pl

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

6.

 

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Olecku

 

Pomoc społeczna

 

 

 

ul. Kolejowa 31

19-400 Olecko

 

Tel. 87 520 42 33

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

www.mopsolecko.naszops.pl

e-mail

mops@mops.olecko.pl

 

 

Mieszkańcy Gminy

 

7.

 

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kowalach Oleckich

 

Pomoc społeczna

 

 

 

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

 

 

Tel. 87 523 82 48

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

e-mail

gopsko@interia.pl

 

Mieszkańcy Gminy

 

8.

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Świętajnie

 

 

Pomoc społeczna

 

 

Świętajno 104

19-411 Świętajno

 

Tel. 87 521 54 18
       87 520 70 17

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

www.gopsswietajno.pl

e-mail

ops@gopsswietajno.pl

 

Mieszkańcy Gminy

 

 

9.

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Wieliczkach

 

 

Pomoc społeczna

 

 

ul. Lipowa 16

19-404 Wieliczki

 

Tel. 87 521 42 37

 

poniedziałek-piątek

730 – 1530

 

www.wieliczki.bipgmina.pl

e-mail

gops.wieliczki@interia.pl

 

Mieszkańcy Gminy

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

10.

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia

 

Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

 

ul. Nocznickiego 15

19-400 Olecko

 

87 520 45 91

Poniedziałek 800 – 1600

  1600-1800 – terapia grupowa

Wtorek – 1100 – 2000

Środa – 900 – 1600

Czwartek – 800 – 1600

  1600-1800 – terapia grupowa

1800 – 2000

Piątek 800 – 1700

 

e-mail

poradniaolecko@gmail.com

 

 

Mieszkańcy
powiatu oleckiego

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

 

 

11.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie (SOW)

 

– prawne,

– terapeutyczne,

– psychologiczne,

– pedagogiczne,

– socjalne,

– całodobowe schronienie,

-grupy wsparcia,

– oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

 

 

 

ul. Gołdapska 23,
19-400 Olecko

 

 

 

Tel. 87 520- 34- 37

 

 

 

 

Całodobowo

 

 

 

www.pcpr.olecko.pl

e-mail

centrum@pcpr.olecko.pl

 

 

 

Ofiary przemocy

 

 

12.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

 

– prawne,

– psychologiczne,

– pedagogiczne,

– socjalne,

– zajęcia dla dzieci,

– oddziaływania
korekcyjno – eduk.

 

 

ul. Gołdapska 23,
19-400 Olecko

 

 

Tel. 87 520- 34- 37

 

 

Całodobowo

 

 

 

www.pcpr.olecko.pl

e-mail

centrum@pcpr.olecko.pl

 

 

Mieszkańcy
powiatu oleckiego

INTERWENCJA  KRYZYSOWA

 

13.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olecku

 

Zapewnienie przepływu informacji

 

ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

w godz. pracy:
730-1530
– tel. 87 739 18 79

po godz. pracy i w dni wolne –

tel. 87 520 71 20

kom. 693 880 003

 

 

całą dobę

 

www.powiat.olecko.pl

e-mail

czk@powiat.olecko.pl

 

Według potrzeb

 

14.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Olecku

 

Zespół działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

 

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko

 

87 520 34 30

 

730 – 1530

 

www.pcpr.olecko.pl

e-mail

centrum@pcpr.olecko.pl

 

Według potrzeb

 

15.

 

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

 

Monitorowanie bezpieczeństwa

 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

ul. Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

 

Całodobowy dyżur:

22 361 69 00

22 785 700 177

 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

www.rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe

e-mail

poczta@rcb.gov.pl

 

Świadek zagrożenia kryzysowego. Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

 

 

 

 DLA  OSÓB  BEZROBOTNYCH

 

15.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Olecku

 

Dla osób poszukujących pracy

 

 

ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

 

 

Tel. 87 520 30 78

      87 520 25 33

 

 

Poniedziałek – czwartek: 7.30– 15.30.

Piątek: 7.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w godzinach

od 8.00 do 14.00.

 

www.olecko.praca.gov.pl

e-mail

biuro@pup.olecko.pl

 

Ewidencja i świadczenia.

Pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe.

Według potrzeb

 

 

16.

 

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia

 

Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy.

 

ul. Ciepła 20

15-472 Białystok

 

19 524 (z Polski)

+48 22 19524
(z zagranicy)

Koszt zgodnie
z taryfą operatora

 

poniedziałek-piątek

800 – 1800

 

www.zielonalinia.gov.pl

e-mail

biuro@zielonalinia.gov.pl

 

Mogą korzystać:

– zarejestrowani

– poszukujący pracy

– pracodawcy

PRAWO  KONSUMENCKIE

 

17.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe
w Olecku

 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej

 

ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

 

tel. 87 739 18 68

 

Poniedziałek 1100– 1400
środa 1200– 1400
piątek 800 – 1300 

 

www.spolecko.bip.doc.pl

e-mail

starostwo@powiat.olecko.pl

 

Prawo konsumenckie

 

18.

 

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

 

Ochrona praw konsumenckich

 

UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

 

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Fundację Konsumentów)

801 440 220
koszt połączenia
z taryfą operatora

 

poniedziałek-piątek

800 – 1800

 

www.uokik.gov.pl

e-mail

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA  PACJENTA

 

 

19.

 

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia. Zapisy na poradę osobistą rezerwacja@rpp.gov.pllub

(22) 532 82 43

 

poniedziałek-piątek

800 – 2000

 

www.bpp.gov.pl

e-mail
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

 

20.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

 

NFZ
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

 

Infolinia 800 392 976

22 572 60 42 – połączenie bezpłatne

 

poniedziałek-piątek

800 – 1600

 

www.nfz.gov.pl
e-mail
infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym 

 

21.

 

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

 

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

 

ul. Żurawia 4A,
00-503 Warszawa

 

 

801 801 015

 

poniedziałek-piątek

800 – 1700

 

www.niepelnosprawni.gov.pl

e-mail

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

22.

 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

 

Ochrona praw dziecka

 

Biuro RPD
ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

 

800 121 212
Bezpłatna infolinia

 

poniedziałek-piątek

815 – 2000
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią).

 

www.brdp.gov.pl
 e-mail

rpd@brpd.gov.pl

 

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem. 

23.

Olmedica w Olecku
Sp. z o.o.

ul. Gołdapska 1

19-400 Olecko

Porady specjalistyczne -lekarskie

Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie
z harmonogramami zgłoszonymi do NFZ

 

www.olmedica.pl

 

olmedica@olmedica.pl

87 555 99 88

24.

Olmedica w Olecku
Sp. z o.o.

ul. Gołdapska 1

19-400 Olecko

Poradnictwo w zakresie cukrzycy

Pacjenci lekarza POZ Olmedica

Zgodnie z harmonogramem pracy edukatora w cukrzycy

 

www.olmedica.pl

 

olmedica@olmedica.pl

87 555 99 89

 

PRAWO  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH

 

25.

 

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Zakres informacji: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce  pod nr telefonu (22) 667 10 00

 

(22) 560 16 00

 

poniedziałek-piątek

700 – 1800

 

www.zus.pl

e-mail

cot@zus.pl

 

 

Adresaci porad: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze

PRAWO PRACY  

 

26.

 

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

 

801 002 006 – dla telefonów stacjonarnych

459 599 000 – dla telefonów komórkowych

22 391 83 60 – dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP

 

 

 

 

www.bip.pip.gov.pl

e-mail

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE

 

 

27.

 

 

Urząd Skarbowy
w Olecku

 

Wsparcie podatnika, kontrola podatkowa, ustalenie, określenie, pobór podatków

 

ul. Wojska Polskiego 7

19-400 Olecko

 

87 520 30 22

 

Poniedziałek 715 – 1800 wtorek – piątek 715 – 1515

www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

e-mail

us.olecko@mf.gov.pl

 

Z porad może skorzystać podatnik

 

 

28.

 

Krajowa Informacja Skarbowa

 

Prawa ubezpieczonych

 

Ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)

(22) 330 03 30
(z tel. komórkowych)

 

poniedziałek-piątek

700 – 1800

 

www.kis.gov.pl

 

Z porad może skorzystać każdy podatnik

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 

29.

 

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

 

Prawa ubezpieczonych

 

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

Ubezpieczenia gospodarcze
(22) 333 73 28

Ubezpieczenia Społeczne, OFE, ZUS
(22) 333 73 26
lub
(22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

 

poniedziałek-piątek

800 – 1800

 

poniedziałek-piątek

1100 – 1500

 

poniedziałek-piątek

800 – 1600

 

 

Porady e-mail
porady@rf.gov.pl

 

 

 

biuro@rf.gov.pl

 

Osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

30.

WWW.OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

 

 

31.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Ochrona praw obywatelskich

 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

 

800 676 676
 – połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych
i komórkowych

 

Poniedziałek 1000– 1800

wtorek-piątek
800 – 1600

 

www.rpo.gov.pl

e-mail

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):

 

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu 87 739 18 73, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet. Bliższe informację pod numerem podanym do zapisów.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Prowadzący

Adresy dyżurów

Dni i godziny

Specjalizacja

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Dane kontaktowe

www

 

 

 

 

32.

 

 

 

Punkty
Radców Prawnych

 

Starostwo Powiatowe

ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

 

Wtorek – 11:30-15:30

Środa – 8:30 – 12:30

Piątek – 8:30 – 12:30

 

 

Tak

 

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

 

www.spolecko.bip.doc.pl

zakładka
nieodpłatna pomoc prawna

 

Urząd Gminy

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

 

 

Poniedziałek – 10:00 – 14:00

Czwartek – 11:30 – 15:30

 

 

 

 

Tak

 

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

 

 

 

www.bip.kowaleoleckie.eu

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy

Świętajno 104

19-411 Świętajno

 

Środa – 8:00 – 12:00

 

 

Tak

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

 

www.swietajno.pl

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

Punkty

Adwokatów

Starostwo Powiatowe

ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

Poniedziałek – 11:00 – 15:00

Czwartek – 11:00 – 15:00

 

 

Tak

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

www.spolecko.bip.doc.pl

zakładka
nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Gminy

Ul. Lipowa 53

19-404 Wieliczki

 

Wtorek – 11:30 – 15:30

 

 

Nie

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

 

www.ug.wieliczki.pl

Urząd Gminy

Świętajno 104

19-411 Świętajno

 

Piątek – 8:30 – 12:30

 

 

Tak

Informacje i zapisy:

pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30

pod nr 87 739 18 73

 

www.swietajno.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy),
polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje sprawzwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

góra

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELA OSOBIŚCIE ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY, A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH Z ICH UPOWAŻNIENIA APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 793 18 73
Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) zarzad@powiat.olecko.pl
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53) od poniedziałku do piątku.