Wicewójtem Gminy Wieliczki jest Barbara Masłowska, która jest jednocześnie Sekretarzem Gminy Wieliczki i stoi na czele Referatu Organizacyjnego.

Skarbnikiem Gminy Wieliczki jest Wiesława Dowejko.

Renata Andrzejewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wiesław Ciwoniuk – bhp, obronność

Jolanta Zimnicka – Stanowisko ds. kasowych

Jerzy Klimko – Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego

Grzegorz Kłoczko – ochrona danych osobowych, promocja, informatyzacja

Ewelina Milewska-Paulako – gospodarka odpadami, działalność gospodarcza

Ewelina Kłopotowska – Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami

Rafał Morusiewcz – Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Iwona Pluszczyńska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Elżbieta Zackiewicz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Anna Zdancewicz – Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady