Przebudowa drogi w Wojnasach

Przebudowa drogi w Wojnasach

Wojnasy w miejscowości zrealizowana została inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej: nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy”. Zadanie zostało wykonane dzięki dofinansowaniu, które otrzymał Powiat Olecki z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmin Wieliczki również udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 151 975,02 zł.