Przebudowa drogi gminnej – ul. Przytorowa

Przebudowa drogi gminnej  – ul. Przytorowa

Wieliczki – trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 142003N – ulica Przytorowa w m. Wieliczki od km 0+000 do km 1+350,0, Gmina Wieliczki, powiat olecki.”. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki za kwotę osiągniętą w przetargu       w wysokości 681 397,86 zł, z czego 60% pokryją środki z dofinansowania, które Gmina Wieliczki otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.