KOMUNIKAT z dnia 16 marca 2020 r.

K O M U N I K A T

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego
Urząd Gminy w Wieliczkach
ogranicza przyjmowanie interesantów
do spraw bardzo ważnych, nie cierpiących zwłoki,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt e-mail:          sekretariat@wieliczki.pl

sekretariat:                              tel. 87 621 90 60

USC, dowody osob.:                         tel. 87 621 90 61

Odpady, woda :                                 tel. 87 621 90 72

Referat Gospodarczy:                       tel. 87 621 90 64

Podatki:                                              tel. 87 621 90 66

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

będzie przyjmował pacjentów tylko w sprawach nagłych, zagrażających życiu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Udzielane będą porady telefonicznie
i wystawiane e-recepty, tel.  87 521 42 65