Aktualne statystyki nt. poziomu szczepień w gminach znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin