Uprzejmie informuję, że Gmina Wieliczki zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest. Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem prosimy o zgłaszanie ewentualnego uczestnictwa osobiście w terminie do 25.06.2021r.

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53, telefon do ewentualnego kontaktu: 87 621 90 60