W 2021 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”, przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Szczepieniem może zostać objętych 51 dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego, urodzonych w 2007 r.

Planowany koszt realizacji programu, tj. 24.480,00 zł w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno. Rodzice, czy też opiekunowie prawni nie poniosą żadnych kosztów szczepienia.

Szczepienie przeciw wirusowi HPV rekomendowane przez specjalistów światowych i polskich towarzystw medycznych (m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Światową Organizację Zdrowia. Szczepienie te jest umieszczone w Kalendarzu Szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.
W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony Realizator powiatowego programu zdrowotnego. Została nim Olmedica w Olecku Sp. z o.o., która przeprowadzi szczepienia na terenie 3 gmin, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szczepienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.
Rodzice/opiekunowie otrzymają listownie zaproszenie do bezpłatnego szczepienia dziecka/podopiecznej przeciw wirusowi HPV. Ci, którzy podejmą decyzje o zaszczepieniu, proszeni są o uzupełnienie wniosku obezpłatne szczepienie dziecka/podopiecznej w 2021 roku,w ramach Programu i przekazanie go do 23-04-2021 r. do Urzędu Gminy (na terenie, której zamieszkuje dziecko).

Program i informacje o jego realizacji dostępne są na stronie www.powiat.olecko.pl . Szczegółowe informacje dostępne są również pod nr telefonu 87 7394560
(pn.-pt., w godz. 7.30-15.30).

Plakat "Dojrzałe decyzje" z informacjami dotyczącymi ochrony przed rakiem szyjki macicy