Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

OGŁOSZENIE

         Gmina Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 24 maja 2020r.   ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które wynoszą:

  • Cena wody (zł/m3) – 2,71 netto
  • Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) – 4,25  netto

Wójt Gminy
Jarosław  Kuczyński