Zdalna szkoła – dofinansowanie na zakup komputerów.

Zdalna szkoła – dofinansowanie na zakup komputerów.

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Wieliczki” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 45 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina  podpisała umowę o dofinansowanie i otrzymała zwrot środków za zakup 17 nowych laptopów o wysokich parametrach technicznych.

Z ostatniej chwili – Gmina Wieliczki złożyła również wniosek do programu Zdalna Szkoła+, w ramach którego zostaną zakupione kolejne komputery dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.